عضويت

لطفاً در صورت بروز مشکل در ثبت نام به بخش تماس با ما در سايت مراجعه نموده و موارد پيش آمده را براي ما ارسال نماييد. پاسخ در اسرع وقت به ايميل شما ارسال خواهد شد.

شناسه کاربري، رمز عبور، کدپستي، شماره تلفن، تلفن همراه و فکس با حروف و ارقام لاتين وارد شوند.اطلاعات کاربري را وارد نماييد
 

اطلاعات تکميلي را وارد نماييد

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021