ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره‌ي ابعاد كيهان
نشست «ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره‌ي ابعاد كيهان»، اول تيرماه در مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران برگزار مي‌شود.

در ادامه سلسله نشست‌هاي بهار 1390 گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، حميد بهلول از پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران با عنوان «ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره ابعاد كيهان" در محل مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران سخنراني مي‌کند.

اين نشست در روز چهار‌شنبه، اول تير ماه 1390، ساعت 16:30 در محل مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران واقع در تهران، خيابان ولي‌عصر، خيابان نوفل‌لوشاتو، خيابان شهيد آراكليان، شماره چهار برگزار مي‌شود.


1390/03/29
نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021