بناي يادبود سهروردي تأسيس مي‌شود
بر اساس مصوبه جلسه هيأت مديره انجمن حکمت و فلسفه ايران، بنايي فرهنگي به نام سهروردي در سهرورد تأسيس مي‌شود.

در جلسه جلسه هيأت مديره انجمن حکمت و فلسفه ايران مورخ 24 ارديبهشت 1390، پيشنهادي مبني بر تأسيس بنايي فرهنگي به نام شيخ شهاب‌الدين سهروردي در سهرورد، كه موجب بقاي نام اين حکيم باشد، مطرح و پس از بحث و بررسي، به اتفاق آراء تصويب شد.

بر اين اساس مقرر گرديد اين خبر در سايت انجمن درج و کليه اعضاء به هر نحو ممکن در اين زمينه همکاري لازم را مبذول دارند. در اين رابطه همچنين مقرر گرديد حساب ويژه‌اي در يکي از بانک‌هاي معتبر افتتاح و شماره مزبور به اطلاع علاقه‌مندان برسد.

بنابر نظر هيأت مديره، دکتر نجفقلي حبيبي مسئوليت يافت تا ضمن مسافرت به زنجان و سهرورد با مشورت با علاقه‌مندان و معتمدان محلي گزارشي تهيه و به اطلاع هيأت مديره انجمن برساند.


1390/03/24
نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021