مواجهه‌ي انسان‌شناسي با علوم و فناوري‌ها
نشست "نگاهي به مواجهه‌ي انسان‌شناسي با علوم و فناوري‌ها در دهه‌هاي اخير" در روز چهار‌شنبه، 18 خرداد ماه برگزار مي‌شود.

در ادامه سلسله نشستهاي گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران در بهار 1390، دكتر نهال نفيسي از دانشگاه رايس آمريكا در روز چهار‌شنبه، 18 خرداد ماه، ساعت 16:30 با موضوع "نگاهي به مواجهه انسان‌شناسي  با علوم و فناوري‌ها در دهه‌هاي اخير" سخنراني مي‌کند.

اين نشست در محل موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران واقع در تهران، خيابان ولي‌عصر، خيابان نوفل‌لوشاتو، خيابان شهيد آراكليان، شماره چهار برگزار خواهد شد.


1390/03/16
نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021