زبان، بنياني براي انديشه فلسفي
نشست «زبان، بنياني براي انديشه فلسفي» در روز چهارشنبه، 11 خردادماه برگزار مي‌شود.

در ادامه سلسله نشستهاي گروه فلسفه غرب مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، دکتر محمدرضا حسيني بهشتي، عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران، در روز چهارشنبه، 11 خردادماه 1390، ساعت 16:30 با موضوع «زبان، بنياني براي انديشه فلسفي» سخنراني مي‌کند. 

اين نشست در محل مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران واقع در خيابان ولي‌عصر، خيابان نوفل‌لوشاتو، خيابان شهيد آراكليان، شماره چهار برگزار مي‌شود.

 


1390/03/16
نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021