آيا شُرور، لازمه ذاتي عالم ماده‌اند؟
نشست "آيا شُرور، لازمه ذاتي عالم ماده‌اند؟" با سخنراني دکتر علي افضلي روز پنج‌شنبه، پنجم خرداد ماه برگزار مي‌شود.

دکتر علي افضلي، عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران در روز پنج‌شنبه، پنجم خرداد ماه 1390، ساعت 16:30 به بحث درباره اين پرسش خواهد پرداخت که "آيا شُرور، لازمه ذاتي عالم ماده‌اند؟".

نشست "آيا شُرور، لازمه ذاتي عالم ماده‌اند؟" در سالن اجتماعات مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران واقع در خيابان وليعصر، چهارراه امير اکرم، خيابان نوفل‌لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره چهار برگزار خواهد شد.


1394/07/25
نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021