فلسفه و روان‌شناسي در فلسفه براي كودكان
نشست "تعامل فلسفه و روان‌شناسي در برنامه فلسفه براي كودكان و نوجوانان" در روز دوشنبه، نهم خردادماه برگزار مي‌کند.

در ادامه سلسله نشست‌هاي گروه فکرپروري براي کودکان و نوجوانان (فبک) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دکتر بهروز مستخدمين حسيني و دکتر مهرنوش هدايتي به بحث درباره‌ي "تعامل فلسفه و روان‌شناسي در برنامه فلسفه براي كودكان و نوجوانان" خواهند پرداخت.

اين نشست روز دوشنبه، نهم خرداد ماه 1390، از ساعت 14 تا 17:30 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي واقع در تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 64 غربي (ايرانشناسي)، جنب ساختمان آ.اس.پ برگزار خواهد شد.


1390/03/16
نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021