مثلثات كروي: هندسه‌اي متفاوت براي آسمان
نشست «مثلثات كروي: هندسه‌اي متفاوت براي آسمان» روز چهارشنبه، 29 تيرماه برگزار مي‌شود.

در ادامه مجموعه نشست‌هاي گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، حسن اميني از مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران درباره «مثلثات كروي: هندسه‌اي متفاوت براي آسمان» سخنراني مي‌کند.
اين نشست روز چهار‌شنبه، 29 تير ماه 1390، ساعت 16:30 در محل مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران واقع در خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، پلاک چهار برگزار مي‌شود.


1390/04/26

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نجات‌اللهي (ويلا)، نبش ورشو، ساختمان شماره 2

صندوق پستي 6487-14155  -  تلفن 22711370-021