اگزيستانس و عقل نزد ياسپرس
نشست "اگزيستانس و عقل نزد ياسپرس" روز چهار‌شنبه، 22 تير ماه برگزار مي‌شود.

در ادامه سلسله سخنراني‌هاي گروه فلسفه غرب مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، دكتر بهمن پازوكي، عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران روز چهارشنبه، 22 تيرماه 1390، ساعت 16:30 با موضوع "اگزيستانس و عقل نزد ياسپرس" سخنراني مي‌کند.‏

اين نشست در محل مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران واقع در تهران، خيابان ولي‌عصر، خيابان نوفل‌لوشاتو، خيابان شهيد آراكليان، شماره برگزار مي‌شود.‏

 


1390/04/18

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نجات‌اللهي (ويلا)، نبش ورشو، ساختمان شماره 2

صندوق پستي 6487-14155  -  تلفن 22711370-021