سخنراني اعضاي انجمن در کارگاه «اخلاق زيستي وجنبه‌هاي اخلاقي امنيت حيات»
آيت‌الله دکتر سيد مصطفي محقق‌داماد و دکتر غلامرضا اعواني در کارگاه «اخلاق زيستي وجنبه‌هاي اخلاقي امنيت حيات» سخنراني مي‌کنند.

آيت‌الله دکتر سيد مصطفي محقق‌داماد روز يک‌شنبه، 29 آبان ماه 1390، ساعت 12 با موضوع Human Dignity as the Basis of Sciences و دکتر غلامرضا اعواني روز سه‌شنبه، اول آذر ماه 1390، ساعت 9 صبح با موضوع Mechanism, Teleology and   Meaningfulness in Biology  سخنراني خواهند کرد.

محل برگزاري اين سخنراني‌ها پژوهشگاه ژنتيک و زيست فناوري واقع در انتهايي بزرگراه شهيد همت به سمت غرب، بلوار پژوهش، شهرک پژوهش است.

هم‌چنين آيت‌الله دکتر سيد مصطفي محقق‌داماد روز سه شنبه، اول آذر ماه 1390،‌ ساعت 9 صبح در سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به بحث درباره‌ي «نقش مصلحت در همپائي با اصول حقوق بشرجهاني» خواهند پرداخت.

 


1390/08/28
نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021