فدراسيون بين‌المللي انجمن‌هاي فلسفه ( FISP) بيست و چهارمين کنگرة جهاني فلسفه را در اوت سال 2018 در دانشگاه پکن (چين) برگزار خواهد کرد.

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نجات‌اللهي (ويلا)، نبش ورشو، ساختمان شماره 2

صندوق پستي 6487-14155  -  تلفن 22711370-021