درباره ما

ipsoانجمن حكمت و فلسفه ايران

تاريخ تأسيس: مهر ماه 1353

تاريخ ثبت رسمي: 23/09/1377 به شماره ثبت 10702

 


اهداف

• اشاعه ميراث فكري و فلسفي اسلامي در داخل و خارج از كشور

• مطالعه بنيادين و تحقيق در فلسفه قبل و بعد از اسلام در ايران

• مطالعه بنيادين فلسفه شرق و غرب

• مطالعه و تحقيقات در زمينه فلسفه تطبيقي در سطح جهاني

• ترويج و انتشار افكار فلسفي در ميان اقشارجامعه  دانشگاهي و به طور كل جامعه

• ارتباط با مراكز فلسفي خارج از كشور

 

فعاليت‌ها

1 . تنقيح و تصحيح و تفسير متون فلسفي، حكمي و عرفاني فارسي و عربي و چاپ و انتشار آنها؛

2. ترجمه و چاپ و انتشار متون فلسفي، حكمي و عرفاني برجسته و شاخص و مفيد تمامي تمدن‌ها؛

3. ترجمه متون اصيل فلسفي، حكمي و عرفاني فارسي و عربي به زبان‌هاي خارجي؛

4.  تأليف و تصحيح كتب و رسائل فلسفي به زبان‌هاي فارسي و عربي و ديگر زبان‌هاي خارجي؛

5. همكاري  در سطح ملي و بين‌المللي با سازمان‌هاي علمي و فلسفي كه اهداف آنان با اهداف انجمن سازگار باشد؛

6. همكاري با بنيادهاي پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آكادميك در زمينه ‌هاي متناسب با فعاليت‌هاي انجمن؛

7. ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز در حوزه فعاليت‌هاي انجمن؛

8. برگزاري جلسات، سخنراني‌ها، كنگره‌هاي فلسفي و سمينارها و مجامع علمي به منظور بحث و گفتگو در زمينة مسائل فلسفي و رشته‌هاي مرتبط با آن؛

9. انجمن نسبت به تأسيس كتابخانه‌اي متناسب با اهداف خود اقدام خواهد نمود و تلاش خواهد شد تا آثار چاپ‌شده و معتبر فلسفي را در نقاط مختلف جهان شناسايي كند و حتي‌المقدور با تهيه چند نسخه از آن‌ها علاقمندان به تفكرات فلسفي را با آثار چاپ‌شده روز جهان آشنا نمايد؛

10. انجمن تلاش خواهد كرد فصلنامه‌اي با كيفيت به صورت مرتب و متناسب با اهداف انجمن انتشار دهد؛

11. عنداللزوم انجمن نسبت به تأسيس مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده‌هايي در جهت نيل به اهداف انجمن اقدام خواهد نمود.

 

اعضاي هيأت مديره‌ي انجمن عبارتند از:

1. دكتر غلامرضا اعواني- رئيس انجمن

2. دكتر مصطفي محقق داماد- نائب رئيس انجمن

3. دكتر نجفقلي حبيبي

4. دکتر ضياء موحد

5. دکتر حسين معصومي همداني

6. دکتر محمود يوسف‌ثاني- بازرس انجمن

7. دکتر امير احسان کرباسي‌زاده- بازرس علي‌البدل انجمن

 

اعضاي هيأت مؤسس:

اعضاي مؤسس انجمن عبارتند از:

1. آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي

2. دكتر مصطفي محقق‌داماد

3. دكتر احمد احمدي

4. دكتر غلامرضا اعواني

5. دكتر رضا داوري اردكاني

6. دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

7. دكتر محمدجواد لاريجاني

8. دكتر غلامعلي حداد عادل

9. دكتر نصرالله پورجوادي

 

نشريات

انجمن حكمت و فلسفه ايران در حال حاضر در نظر دارد تا مجلاتي با عناوين جاويدان خرد و مولاناپژوهي را با همكاري موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران منتشر كند. همچنين انجمن در آينده در پي آن است تا نشريه‌اي دوره‌اي در زمينه فلسفه علم منتشر كند.

 

همايش‌ها

همايش بين‌المللي كانت در سال 1383

همايش بين‌المللي مولانا در سال 1386

همايش غزالي در سال 1387

همايش بين المللي فلسفه‌اسلامي و چالش‌هاي جهان امروز سال 1388

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021