بيست و چهارمين کنگرة جهاني فلسفه

فدراسيون بين‌المللي انجمن‌هاي فلسفه  ( FISP) بيست و چهارمين کنگرة جهاني فلسفه را در اوت سال 2018 در دانشگاه پکن (چين) برگزار خواهد کرد. آقاي دکتر غلامرضا اعواني، رئيس هيئت مديرة انجمن حکمت و فلسفة ايران،  که عضو هيئت‌ مديرة آن فدراسيون است، مسئوليت بخش «فلسفة اسلامي» را بر عهده دارد. (کلية موضوعات کنگره در يکصد بخش به پيوست است). از متقاضيان شرکت در کنگره تقاضا مي‌شود مقالة خود را به زبان انگليسي (حداکثر در 15 صفحه) تا 20 مرداد 1396 به نشاني [email protected]  ارسال فرمايند. کميتة علمي از بين مقالات واصله با توجه به محتواي علمي مقالات حداکثر تعداد بيست مقاله را انتخاب و به کنگره ارسال مي‌کند. کلية هزينه‌هاي  اياب و ذهاب، هتل و... برعهدة صاحب مقاله است. بديهي است بعد از پذيرش مقاله، از سوي هيئت اجرايي کنگره، دعوت‌نامه ارسال مي‌گردد.

براي دريافت فايل ضميمه اينجا كليك نماييد.

انجمن حكمت و فلسفه ايران


1396/4/14

 

events

اعلام نتايج انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران»
نتايج انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران» اعلام شد.
برگزاري انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران»
انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران» در تاريخ 5 اسفندماه 1399 با مشارکت اعضاي برگزار مي‌شود.
گزارش‌

 

 

خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
گفت‌وگو
مسأله‌ي محيطِ زيست و اسلام
مصاحبه با پروفسور ريچارد فولتز از دپارتمان مطالعات دين دانشگاه کونکوردياي کانادا درباره پرسش‌هايي راجع به اسلام و محيطِ زيست

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021